Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ)


Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Ίουλος ο Ισλανδικός

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Μυραινα κοιν. Σμύρνα (Symnothorax Muraena)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Εγχελυς κοιν. Χέλι (Muraena Anguilla)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Γυμνονώτος ο Ηλεκτρικός (Gymnotus)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Πήγασος (Pegasus Draco) - Ξιφίας κοιν. Ξιφιός (Xiphias gladius)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Ιππόκαμπος κοιν. Αλογάκι (S. hippocampus)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Σύγγναθος κοιν. Σακοράφα (Sygnathus)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Ορθαγορίσκος (Orthagoriscus)

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ)


Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Τετρόδους (Tetrodon)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ), Οστρακιών ο Κερασφόρος (Ostracion)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ), Οξύρρυγχος Κασπίας

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Οξύρρυγχος ο Μέγας (A. Huso)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Οξύρρυγχος ο Κοινός κοιν. Στουριόνι (Accipense sturio)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Βάτραχος ο Αλιεύς κοιν. Φλάσκα (Lophius Piscatorius) και Διοδων (Diodon)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Κυκλόπτερος (Cyclopterus Lumpus)

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Ρίνη Ρίνα (Raja)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Πετρομυζών των Ρυάκων (P. planeri)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Πετρομυζών ο Ποτάμιος (P. fluviatilis)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Πετρομυζών ο Θαλάσσιος (P. marinus)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Τρυγών (R. rubus)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Νάρκη Μουδιάστρα (R. torpedo)

Βασίλειον των Ζώων (Κάρολος Μπεκ) - Αετός Σαλάχι (S. aquila)